Call Now 081-279-4046

วัตถุดิบ ตาไก่ กระดาษ เชือก เมจิกเทป สายทอ อะไหล่กระเป๋า

เชือกถักเปีย PP สีเขียวตอง #3
เชือกถักเปีย PP สีเขียวตอง #3
ห่วงแฟ้ม เหล็ก 7 ห่วง กลม ขนาด 216x50x26 มม.
ห่วงแฟ้ม เหล็ก 7 ห่วง กลม ขนาด 216x50x26 มม.
ซิปหลาลองเชน สีขาว เบอร์ 3
ซิปหลาลองเชน สีขาว เบอร์ 3
กระพรวนเหล็ก นิคเกิล (กลาง) S31
กระพรวนเหล็ก นิคเกิล (กลาง) S31
กระดาษแข็ง NO.32 ขนาด 27*31 นิ้ว รีมละ 28 แผ่น
กระดาษแข็ง NO.32 ขนาด 27*31 นิ้ว รีมละ 28 แผ่น
     

LINE / WhatsApp

คุยผ่าน LINE ที่ : 0812794046 หรือ ID: wongwienyai.comคุยผ่าน WhatsApp ที่ : 0812794046

facebook

ตรวจสอบพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน

ราคาน้ำมันวันนี้

รูปแบบการชำระเงินเป็นอย่างไร
รูปแบบการชำระเงินขึ้นอยู่กับการประเมินฐานะทางการเงินของลูกค้าโดยทางบริษัทฯ ซึ่งมีตั้งแต่การเก็บมัดจำ, การชำระเป็นเงินสดเมื่อส่งสินค้า, การให้เครดิตแก่ลูกค้า และการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตออนไลน์
 

Copyright ? 2017 All Rights Reserved.
Email: info@wongwienyai.com

บริษัท ไทย เลเธอร์ เทรดดิ้ง จำกัด
TEL: 0-2802-3172 (auto) FAX: 0-2802-3173
www.wongwienyai.com