Call Now 081-279-4046

วัตถุดิบ ตาไก่ กระดาษ เชือก เมจิกเทป สายทอ อะไหล่กระเป๋า

ห่วงกลม 1.3 นิ้ว นิเกิ้ล D120 (100 ตัว)
ห่วงกลม 1.3 นิ้ว นิเกิ้ล D120 (100 ตัว)
ตาข่ายมุ้ง สีดำ
ตาข่ายมุ้ง สีดำ
จุ๊บติดกระจก ขนาด 30 มิล แบบขันน็อตได้
จุ๊บติดกระจก ขนาด 30 มิล แบบขันน็อตได้
กระดุมพลาสติก ST5 หัว 12.5ม. สีชมพู #806
กระดุมพลาสติก ST5 หัว 12.5ม. สีชมพู #806
กระดิ่งเหล็ก นิคเกิล (กลาง) S36
กระดิ่งเหล็ก นิคเกิล (กลาง) S36
     

LINE / WhatsApp

คุยผ่าน LINE ที่ : 0812794046 หรือ ID: wongwienyai.comคุยผ่าน WhatsApp ที่ : 0812794046

facebook

ตรวจสอบพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน

ราคาน้ำมันวันนี้

รูปแบบการชำระเงินเป็นอย่างไร
รูปแบบการชำระเงินขึ้นอยู่กับการประเมินฐานะทางการเงินของลูกค้าโดยทางบริษัทฯ ซึ่งมีตั้งแต่การเก็บมัดจำ, การชำระเป็นเงินสดเมื่อส่งสินค้า, การให้เครดิตแก่ลูกค้า และการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตออนไลน์
 

Copyright ? 2017 All Rights Reserved.
Email: info@wongwienyai.com

บริษัท ไทย เลเธอร์ เทรดดิ้ง จำกัด
TEL: 0-2802-3172 (auto) FAX: 0-2802-3173
www.wongwienyai.com