Call Now 081-279-4046

วัตถุดิบ ตาไก่ กระดาษ เชือก เมจิกเทป สายทอ อะไหล่กระเป๋า

บล็อก เครื่องตอกตาไก่ # 25 แบบดูดแหวน
บล็อก เครื่องตอกตาไก่ # 25 แบบดูดแหวน
ซิป Plastic พีวีซี ใส
ซิป Plastic พีวีซี ใส
กระดุม VT5 เนื้อเหล็ก สีนิเกิ้ล 5105 BOUQUET
กระดุม VT5 เนื้อเหล็ก สีนิเกิ้ล 5105 BOUQUET
กระดุม B 47 สีเหลือง-ดำ
กระดุม B 47 สีเหลือง-ดำ
กระดาษแข็ง NO.16 ขนาด 27*31 นิ้ว รีมละ 56 แผ่น
กระดาษแข็ง NO.16 ขนาด 27*31 นิ้ว รีมละ 56 แผ่น
     

LINE / WhatsApp

คุยผ่าน LINE ที่ : 0812794046 หรือ ID: wongwienyai.comคุยผ่าน WhatsApp ที่ : 0812794046

facebook

ตรวจสอบพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน

ราคาน้ำมันวันนี้

ลูกค้าสามารถชำระค่ามัดจำ, ค่าใช้จ่าย, ค่าสินค้าได้ในทางใดบ้าง

ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้หลายวิธี อันได้แก่


: ชำระเป็นเงินสดเมื่อส่งสินค้า
: ชำระค่าสินค้าเป็นเครดิต (สำหรับลูกค้าที่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อจากทางบริษัท)
: ชำระโดยโอนเงินผ่านธนาคาร ตามรายละเอียดต่อไปนี้

krungsri

บัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนจอมทอง
เลขที่บัญชี 304-0-00948-0 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน

krungsri

บัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนจอมทอง
เลขที่บัญชี 304-0-00949-8 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน

kbank logo

บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขาภิบาล 1 (บางบอน)
เลขที่บัญชี 716-2-53096-2 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
SCB LOGO บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสำเพ็ง2 (ถนนกัลปพฤกษ์)
เลขที่บัญชี 468-0-48045-4 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน

: ชำระด้วยบัตรเครดิต ออนไลน์ VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS ในขั้นตอนการชำระเงิน (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 4% ของราคาสินค้า)

 

Copyright ? 2019 All Rights Reserved.
Email: info@wongwienyai.com

บริษัท ไทย เลเธอร์ เทรดดิ้ง จำกัด
TEL: 0-2802-3172 (auto) FAX: 0-2802-3173
www.wongwienyai.com