Call Now 081-279-4046

วัตถุดิบ ตาไก่ กระดาษ เชือก เมจิกเทป สายทอ อะไหล่กระเป๋า

ห่วงกุญแจ กลมกลาง ใหญ่ 1 นิ้ว ร้อยโซ่ นิคเกิ้ล
ห่วงกุญแจ กลมกลาง ใหญ่ 1 นิ้ว ร้อยโซ่ นิคเกิ้ล
ห่วงกลม 6 หุน นิเกิ้ล
ห่วงกลม 6 หุน นิเกิ้ล
หัวซิป #5 กีตาร์ทอง
หัวซิป #5 กีตาร์ทอง
หมุดรองก้นกระเป๋า ทรงกรวย สีเงิน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 cm
หมุดรองก้นกระเป๋า ทรงกรวย สีเงิน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 cm
ตัวล็อคสายกระเป๋า ก้ามปู 1.5 นิ้ว พลาสติกสีดำ SP-310
ตัวล็อคสายกระเป๋า ก้ามปู 1.5 นิ้ว พลาสติกสีดำ SP-310
     

LINE / WhatsApp

คุยผ่าน LINE ที่ : 0812794046 หรือ ID: wongwienyai.comคุยผ่าน WhatsApp ที่ : 0812794046

facebook

ตรวจสอบพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน

ราคาน้ำมันวันนี้

อุปกรณ์ arrow เครื่องตอกตาไก่ ป้อนตาไก่อัตโนมัติ แบบนิวเมติก(ลม)
เครื่องตอกตาไก่ ป้อนตาไก่อัตโนมัติ แบบกลไกค้อนยาง ด้ามเหล็กหุ้มมือจับ อย่างดี

เครื่องตอกตาไก่ ป้อนตาไก่อัตโนมัติ แบบนิวเมติก(ลม)
เครื่องตอกตาไก่ ป้อนตาไก่อัตโนมัติ แบบนิวเมติก(ลม)
ดูภาพขยาย


เครื่องตอกตาไก่ ป้อนตาไก่อัตโนมัติ แบบนิวเมติก(ลม)

รหัสสินค้า => 11-H-001-019สอบถามเกี่ยวกับสินค้าCopyright ? 2019 All Rights Reserved.
Email: info@wongwienyai.com

บริษัท ไทย เลเธอร์ เทรดดิ้ง จำกัด
TEL: 0-2802-3172 (auto) FAX: 0-2802-3173
www.wongwienyai.com