Call Now 081-279-4046

วัตถุดิบ ตาไก่ กระดาษ เชือก เมจิกเทป สายทอ อะไหล่กระเป๋า

เชือกถักเปีย พีพี #5 สีขาวฟอก
เชือกถักเปีย พีพี #5 สีขาวฟอก
ห่วงสันเหล็ก ไดอารรี่ กลม 6 ห่วง ขนาด 216x19x20 มิล กดปลายเปิด
ห่วงสันเหล็ก ไดอารรี่ กลม 6 ห่วง ขนาด 216x19x20 มิล กดปลายเปิด
พลาสติกทำก้นกระเป๋า PE สีดำ หนา 1 มิล หน้ากว้าง 1 เมตร
พลาสติกทำก้นกระเป๋า PE สีดำ หนา 1 มิล หน้ากว้าง 1 เมตร
ตัวตอกตาไก่ #25
ตัวตอกตาไก่ #25
FOAM EPE 3 มิล 1.30*100 เมตร
FOAM EPE 3 มิล 1.30*100 เมตร
     

LINE / WhatsApp

คุยผ่าน LINE ที่ : 0812794046 หรือ ID: wongwienyai.comคุยผ่าน WhatsApp ที่ : 0812794046

facebook

ตรวจสอบพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน

ราคาน้ำมันวันนี้

โฟม arrow โฟม EPE 5 มิล 1.00*100 เมตร (ตัวเรียบ)
โฟม อี.พี.อี. 5 มิล 1.00*100 เมตรFOAM EPE 8 มิล 1.00*50 เมตร

โฟม EPE 5 มิล 1.00*100 เมตร (ตัวเรียบ)
โฟม EPE 5 มิล 1.00*100 เมตร (ตัวเรียบ)
ดูภาพขยาย


โฟม EPE 5 มิล 1.00*100 เมตร (ตัวเรียบ)

รหัสสินค้า => 12-F-005-002สอบถามเกี่ยวกับสินค้าCopyright ? 2017 All Rights Reserved.
Email: info@wongwienyai.com

บริษัท ไทย เลเธอร์ เทรดดิ้ง จำกัด
TEL: 0-2802-3172 (auto) FAX: 0-2802-3173
www.wongwienyai.com